Karta Arheološkog muzeja

Arheološki muzej u Splitu osnovan je 1820. godine, što ga čini najstarijim muzejem u Hrvatskoj. U muzeju se čuva oko 150 000 artefakata te drugih arheoloških nalaza. Tu se mogu vidjeti sljedeće zbirke: Pretpovijesna, Grčko-helenistička, Rimsko-provincijalna, Kasnoantička, Srednjovjekovna, Numizmatička i Epigrafička zbirka, Zbirka podvodne arheologije, Priručna zbirka i lokalitet Salona, Priručna zbirka i lokalitet Issa, Zbirka umjetnina i predmeta umjetničkog obrta, Zbirka novovjekih spomenika i Zbirka spomenika modernog doba. Najpoznatije muzejske zbirke su one o povijesti naseljavanja dalmatinskih prostora; iz doba grčke i rimske kolonizacije, starokršćanskog razdoblja te ranog srednjeg vijeka. Pod pokroviteljstvom muzeja se provode daljnja arheološka istraživanja na lokalitetima Salona i Issa.

Adresa: Zrinsko Frankopanska 25, 21000, Split