Karta Blatine – Škrape

 

Moja okacija
Upute

Okružen ulicama Brune Bušića, Matice Hrvatske, Dubrovačkom ulicom te Poljičkom cestom smjestio se jedan od manjih gradskih kotara Splita, kotar Blatine – Škrape. Na području ovog gradskog kotara koji se nalazi na površini od 23 hektara svoj dom je pronašlo više od 6500 stanovnika. Ovaj stambeni gradski kotar sastoji se od dvije gradske četvrti, Blatine na čijem se području većinom nalaze visoke zgrade te od četvrti Škrape na čijem se području većinom nalaze obiteljske kuće zbog čega se ovaj gradski kotar smatra idealnim mjestom za život i za odgoj djece. Djeca ovog gradskog kotara ponosni su učenici Osnovne škole  „Blatine – Škrape“ koja je ovaj naziv dobila tek 1991. godine. Od samog početka nastave davne  1971. godine pa sve do 1991. godine ona je nosila naziv Osnovna  škola  „Škrape“. Učenici ove škole ne samo da vrijedno uče, već se i bave raznim izvannastavnim aktivnostima poput uređenja vrta s grupom Malih biologa, izradom raznih umjetnina na Likovnim radionicama, dodatnog učenja o povijesti u sklopu Povijesne grupe ili pak u izradi filma u okviru Filmske radionice te u raznim sportskim aktivnostima.