Karta Dioklecijanova palača

Dioklecijanova palača zasigurno je najpoznatiji kulturni spomenik grada Splita a i cijele Dalmacije. Uvrštena je na UNESCO-v popis svjetske baštine još davne 1976. godine. Rimski car Dioklecijan dao ju je sagraditi oko 300. godine, te je služila kao njegova rezidencija nakon što se povukao s prijestolja. Svojim oblikom palača nalikuje kastrumu (vojnom logoru) te također i unutrašnji raspored objekata podsjeća na vojni logor. S obzirom da je palača bila udaljena 6 km od antičkog grada Salone, inicijalno je imala i bedeme.

Adresa: Dioklecijanova 1, 21000, Split