Karta Donje Sitno

Donje Sitno je naselje koje administrativno pripada gradu Splitu. Prema zadnjem popisu stanovništva imalo je 313 stanovnika. Kao znamenitost ovog naselja može se izdvojiti crkva Presvetog Trojstva.