Karta Galerija Meštrović

Galerija Meštrović muzejska je ustanova utemeljena 1952. u čast slavnog kipara Ivana Meštrovića koji je hrvatskom narodu darovnicom poklonio četiri objekta, u kojima je danas smješten muzej, i 132 umjetnička djela. Skulpture su izrađene od raznih materijala, pa se tako mogu vidjeti Psiha, 1927. i Kontemplacija, 1924. izvedeni u mramoru, Daleki akordi, 1918., Kiklop, 1933., Perzefona, 1946., Gospa s djetetom, 1917. i Job 1946. izvedeni u bronci te Žalosni anđeli i Veseli anđeli, 1916 izvedeni u drvu.

Adresa: Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000, Split