Karta Jupiterov hram

Jupiterov hram u Splitu posvećen je glavnom rimskom božanstvu. Nalazi se u istočnom dijelu Dioklecijanove palače, uz sam Peristil. Sagrađen je kad i ostatak palače, u 3. stoljeću, a u 6. stoljeću posvećen u krstionicu sv. Ivana Krstitelja. Zanimljivo je da se na ulazu u hram nalaz egipatska sfinga koja je dopremljena po nalogu cara Dioklecijana. Na jednom od reljefa u unutrašnjosti hrama nalazi se i najranijii prikaz hrvatskog kralja, ujedno i najraniji prikaz europskog kralja u kamenoj skulpturi. S obzirom na vrijeme iz kojeg datira pretpostavlja se da bi to mogao biti prikaz Petara Krešimira IV. ili Zvonimira.

Adresa: Kraj Svetog Ivana 2, 21000, Split