Karta Kaštela

Kaštela je naselje sa statusom grada koje administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji te je u sastavu splitske aglomeracije. Kaštela je zapravo naziv za niz od 7 naselja između Trogira na zapadu i Solina i Splita na istoku koja se protežu podno planine Kozjak. Kaštelansko polje naseljeno je još od prapovijesti o čemu svjedoče ostatci neanderatalaca nađeni u Mujinoj pećini. Glavna prometnica u ovom području je Cesta dr. Franje Tuđmana, a za gospodarstvo je izrazito važna i željeznica koja ima čak 5 postaja u kaštelanskom području.