Karta Kocunar

Jedan od najmanjih gradskih kotara u Splitu je gradski kotar “Kocunar” s površinom od 17 hektara. Mada spada u najmanje kotare to ne znači da je slabo naseljen. Na ovom području koje je okruženo Ulicom Domovinskog rata, Zagorskim putem, Velebitskom ulicom i Solinskom cestom svoj dom je pronašlo preko četiri tisuće ljudi. Zbog male površine koju zauzima, ovaj gradski kotar nikada nije dobio vlastitu školu, već roditelji svoju djecu šalju u „Osnovnu školu Kman – Kocunar“ čije upisno područje obuhvaća oba gradska kotara, Kocunar i Kman. Uz izuzetno obrazovanje ova osnovna škola svojim učenicima pruža brojne izvannastavne aktivnosti zahvaljujući kojima sva djeca mogu razviti svoje jedinstvene osobnosti. Učenici mogu pohađati sastanke mladih informatičara, fotografske ili novinarske sekcije, dramske grupe te raznih drugih koji im mogu pomoći otvoriti vrata u budućnost.  Ovaj gradski kotar može se pohvaliti i iznimnim Teakwondo klubom Kocunar – Dc kojeg je prije više od 20 godina osnovao Dragan Primorac, nekadašnji ministar znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Ovaj sportski klub i danas je ponos Dragana Primorca, ovog gradskog kotara, ali i cijelog Splita.