Karta Lučac – Manuš

Gradski kotar Lučac – Manuš nastao je spojem dvaju povijesnih predgrađa Splita, sadašnjih gradskih četvrti Lučac i Manuš. Najstarije prigradske četvrti Splita bile su Varoš, Dobri, Manuš i Lučac koje su se razvile kada su pustolovni stanovnici užeg centra Splita odnosno četvrti Grad krenuli u osvajanje okolnog područja. Ove četvrti do tada su bile ruralna područja no ubrzo su se razvile i postale urbani dio grada Splita. Od sve četiri najstarije četvrti najmanja je Manuš, koju je u 19. stoljeću željeznička pruga podijelila na dva dijela, od kojih danas jedan pripada gradskom kotaru Grad, a drugi kotaru Manuš – Lučac. Ovaj povijesni gradski kotar nalazi se na površini od 36 hektara dom je za preko 6500 stanovnika. Stanovnici ovog kotara ozbiljno shvaćaju obrazovanje svoje djece što je razlog zašto se na ovom području nalaze čak devet vrtića, dvije osnovne škole, Osnovna škola Lučac i Osnovna škola Manuš te pet srednjih škola. Na području ovog gradskog kotara nalazi se znamenita tvrđava Gripe koja je u 17.stoljeću služila za obranu od Turaka, a danas služi za obrazovanje raznih naraštaja Splita jer su se u njoj smjestili Hrvatski pomorski muzej, Umjetnička akademija te Državni arhiv.