Karta Omiš

Omiš je grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naselje je osnovano još u doba antike te ima kontinuitet naseljenosti do danas. Turizam je glavna gospodarska djelatnost u gradu te je Omiš jedna od popularnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Smješten je na ušću rijeke Cetine u Jadransko more. Udaljen je 21 kilometar od Splita te se nalazi uz državnu cestu D8. Tijekom ljetnih mjeseci održavaju se brojne manifestacije poput Festivala dalmatinskih klapa i Almissa-e Open Air. Turisti mogu također uživati i u brojnim znamenitostima poput: utvrde Mirabella, utvrde Fortica, župske crkve sv. Mihovila, crkve sv. Duha, crkva sv. Roka i mnogih drugih.