Karta Šine

Na površini od 68 hektara svoj dom pronašlo je preko 1000 stanovnika gradskog kotara Šine. Ovaj gradski kotar smjestio se na istočnom dijelu Splita te trenutačno nije zadovoljan položajem koji ima u gradu što je razlog zašto splitske četvrti Šine, Žrnovica te Storbreč žele osnovati vlastitu općinu odvojenu od Splita. Ako se svi stanovnici ovih četvrti uspiju složiti u svojim nastojanjima, možda uskoro Split i doživi ovu planiranu reformu. Na području ovog gradskog kotara smjestila se Osnovna škola „Kamen – Šine“ u kojoj djeluje učenička udruga „Kamenčići“ koja je kao svoj cilj uzela promicanje ljubavi prema domovini, prirodi i kulturnoj baštini te zaštitu prirode i kulturne baštine. U onoj poznatoj izreci „ Na mladima svijet ostaje“ sigurno su mislili na ove mlade učenike koji već sada čine sve u njihovoj moći za našu državu, ali i za našu planetu.