Karta Sućidar

Moja okacija
Upute

U istočnom dijelu Splita okružen Vukovarskom, Velebitskom i Ulicom Brune Bušića smjestio se gradski kotar Sućidar. Zaštitnik ovog gradskog kotara te četvrti Sućidar je sv. Andrija apostol čiji blagdan župljani ovog kotara slave 30. studenoga. No sv. Andrija nije jedini zaštitnik ovog gradskog kotara, jer je uz ovog zaštitnika, Sućidar proglasio i sv. Izidora suzaštitnikom ovog kotara. Sv. Izidor se na području ovog kotara štovao dugo vremena što se vidi po tome da se ovdje već u 9. stoljeću nalazila predromanička crkva Sv. Izidora čiji se ostatci poput oltarne pregrade i nadvratnika čuvaju u Muzeju grada Splita. Na području ovog kotara nalazi se osnovna škola, dječji vrtić, pošta, trgovine, ambulanta te perivoj Ane Roje što svjedoči o razvoju Sućidra.