Karta Varoš

Moja okacija
Upute

Uz gradski kotar Manuš – Lučac, Grad te gradsku četvrt Dobri jedan od najstarijih dijelova Splita je gradski kotar Varoš ili Veli varoš. Ovaj gradski kotar koji se ponekad naziva i Varoš Sv. Križa nalazi se zapadno od centra Splita, odnosno gradskog kotara Grad. Ovi dijelovi grada razvijali su se usporedno oko gradske jezgre razvojem grada Splita, te za vrijeme turskih napada kada ih naseljavaju izbjeglice. Ovaj gradski kotar nastao je oko crkve sv. Nikole iz 11. Stoljeća, te se tokom godina na ovom području izgrađuje još nekoliko manjih crkvi poput crkve Sv. Luke, Sv. Križa, Sv. Mande, te samostan Sv. Frane. Gradski kotar Veli Varoš sa svojom površinom od 222 hektara razvio se u podnožju poznatog brda Marjan, te pruža dom za preko 5500 stanovnika. Na području gradskoj kotara djeluje Osnovna škola „Marjan“ koja je svoju priču započela 1879. godine kada je nosila ime Muška pučka škola Veli Varoš. Godine 1929. gradi se nova školska zgrada koju pohađaju pripadnici oba spola, no u različitim odjelima. Tokom vremena situacija se mijenja te u ovoj zgradi s djelovanjem započinju Osnovna škola „Marjan“ i Osnovna škola „Đermano Senjanović“ koje se spajaju 1970. godine, dok ime Osnovna škola Marjan dobiva tek 1992. godine.