Karta Visoka

Na istočnom dijelu Splitskog poluotoka okružena Velebitskom i Vukovarskom ulicom, Poljičkom cestom te Ulicom zbora narodne garde smjestio se gradski kotar Visoka. Ovaj gradski kotar svoj razvoj započeo je šezdesetih te se stoga Visoka smatra jednim od novijih gradskih kotara Splita. Područje gradskog kotara Visoka svoje ime je dobilo po tome što se nalazi na uzvišenom području, na čak 120 metara visine. Prvi pisani spomen Visoke koji potječe iz 1219. godine nalazi se u Splitkom kartularu gdje piše da je zemlja na Visokoj bila poklonjena Kaptolu Sv. Dujma. Zbog svoje nadmorske visine te strateškog položaja na samom ulazu u grad Visoka je tokom povijesti bila iznimno značajna za razvoj grada Splita. Danas gradski kotar Visoka zauzima površinu od 51 hektra  na kojoj se nastanilo preko 4500 stanovnika. Još davne 1969. godine na području Visoke izgrađena je osnovna škola koju su pohađali učenici od prvog do četvrtog razreda. Danas se Osnovna škola Visoka nalazi u samom središtu kotara te svojim učenicima pruža mogućnosti rekreacije na novom igralištu i školskoj dvorani.