Karta Vranjić

Vranjić je poluotok smješten sjeverno od splitskog poluotoka, na ušću rijeke Jadro u Jadransko more. Na poluotoku se nalazi i istoimeno naselje koje administrativno pripada gradu Solinu. Zbog ljepote krajolika i smještaja na neposrednoj obali mora Vranjić privlači pažnju od davnina, te je bio nazivan i “mala Venecija”. Arheološki nalazi potvrđuju da je ljepota ovog krajolika bila prepoznata još u prapovijesti. Zbog brojnih nalaza kako iz kasnog brončanog doba ali i antike u Vranjiću je uređena arheološka zona “Vranjic, Poluotok Vranjic – ruralna cjelina i kopnena arheološka zona s hidroarheološkom zonom” koja je zaštićena kao kulturno dobro.