Opće informacije

Opći brojevi

Pozivni za Republiku Hrvatsku: +385
Pozivni za Split: 021

Hitne Službe

Državna uprava za zaštitu i spašavanje: 112
Policija: 92 ili 192
Policijska uprava Split, Trg hrvatske bratske zajednice 9, tel: 021/307-111
1. policijska postaja, Trg hrvatske bratske zajednice, tel: 021/307-022
2. policijska postaja, Pojišanska 2, tel: 021/309-356, 309-956
Prometna policija, Bračka bb, tel: 021/307-036, 307-217
Aerodromska policija, Kaštel Štafilić, ulica dr. F.Tuđmana 96, tel: 021/307-246
Pomorska policija:
Operativa, Gat sv. Duje bb, tel: 021/307-630, 307-382
Zapovjedništvo, Katalinićev prilaz 2, tel: 021/307-911

Vatrogasci: 93
Hitna medicinska pomoć: 94
Traganje i spašavanja na moru: 9155
Međunarodne informacije: 902 ili 11802
Opće informacije: 981 ili 18981
HAK (pomoć na cesti): 1987
Informacije: 11888
Točna vrijeme: 95 ili 18095

Bolnice

Klinička bolnica Firule
Adresa:
Spinčićeva 1
Tel. 021/556-111
Bolnica Križine
Adresa:
Šoltanska 1
Tel. 021/557-111

Ljekarne (0-24h)

Dobri
Adresa:
Gundulićeva 52
Tel. 021/348-074
Lučac
Adresa:
Pupačićeva 4
Tel. 021/533-188, 542-363

Turističke informacije

Turistički informativni centar
Peristil, Crkvica Sv. Roka,
tel: 021/345-606

Turistički vodiči
usluga turističkog vodiča u Turističkom informativnom centru,
Peristil 1, mob: 098/361-936