Karta Lovret

Okružen Domovinskom, Gundulićevom i Zrinsko – Frankopanskom ulicom te sa sjevera omeđen s morskom obalom smjestio se gradski kotar Lovret . Kao i što je stvar sa ostalim gradskim kotarima Splita i ovom gradskom kotaru granice četvrti se ne poklapaju s granicama kotara te se na površini od 162 hektara smjestilo preko 9000 stanovnika koji naseljavaju četvrti Lovret, Skalice i Brodarica. Na području ovog gradskog kotara smjestila se Osnovna škola „Skalice“ koja je svoja vrata učenicima otvorila još davne 1970. godine kada su u školu došli učenici sa cijelog područja tadašnje mjesne zajednice Lovret. Ovaj gradski kotar brine se za svoje mlade, ali i za svoje stare za koje je na području grada otvoren ogranak organizacije „Mi i mudrost grada“. Ova organizacija čiji je program namijenjen postizanju napretka u kvaliteti života starijih građana i zadovoljenju njihovih društvenih, obrazovnih te rekreativnih potreba organizira čitaonicu u njihovu ogranku koji se nalazi na području ovog gradskog kotara.